Cet ouvrage, publié en pleine Première guerre mondiale, permettait probablement aux soldats allemands de se perfectionner en Turc, au moment où ils combattaient aux côtés des Turcs sur le front des Dardanelles.

Türkische Lesestoffe ; handschriftlich im Ryk'a-Charakter und umschrieben mit lateinischen Buchstaben, unter Beifügung einer einführenden Darstellung des türkischen Alphabets im Ryk'a-Charakter
[Matériel de lecture ; manuel en caractères Ryk'a avec transcription en lettres latines, accompagné d'une présentation de l'alphabet turc en caractères Ryk'a]
zusammengestellt von Hans Stummer und Haril Fikret, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1916
31 pages
Disponible sur archive.org

Les pages de ce curieux ouvrage montrent à gauche le texte en caractères arabes, à droite, le texte transcrit en alphabet latin selon la prononciation allemande : w pour v, j pour y, y pour ı sans point, s pour ş, č pour ç, ğ pour c
Dans les textes, figurent des proverbes, des poèmes, une lettre d'un soldat de Çannakale (voir ci-dessous) racontant ses combats contre les Anglais et les Français (fransyzlar)... Les turcophones pourront en général les comprendre sans trop de difficulté.

Page 2-11 : L'alphabet et des listes de mots occupent les premières pages.
page 10-11 : Zurub-i-emsal
page 13-17 Muhtelif letifeler
page 18-23: Türkce si'irler
page 24-25 : Terbijeli bir kyt'a
page 26-31 : Çanak -kal' adan bir türk askerinin mektubu

[Proverbes]
Zurub-i-emsal.

At ile esek jarysamaz. - adam o-dur-ki ikraryndan dönmeje. — az söilemek čok söilemekden ewla-dyr. az tama čok zijan getirir. — az weren ğandan werir ; čok weren maldan werir. — azy bilmejen čoğu hičbilmez. — aşikar düşman gizli düşmandan eji-dir. — agač jas iken ejilir. - ekinği jağmur ister; jolğu kurak. — alağak wereğek ile ödenmez. — ekmeden bičilmez. — ekmek čijnenmejinğe jutulmaz. —  allah kardasy kardas jaratmys kesesini airy — alçak jerde jâtma ! sel alyr ; jüksek jerde jâtma ! jel alyr. — ağlamajan čoğuğa meme wermezler. — atesden korkan dumanyndan şakynyr. — er olan ekmejini tasdan čykaryr. — balyk basdan kokar. —  dumandan kurtulmak ičün ateş ičine düşme ! — Ğok karynğa arslany öldürür. — rahat istejen adam şağyr, kör, dilsiz olmaly. — şu ujur, düşman ujumaz. — her kus juwasyny bejenir. — haiwan ölür, semeri kalyr ; insan ölür, ady kalyr. — iki karpuz bir koltuğa şyğmaz. — bir ewde horos čok olunğa, sabah geč olur. — haiwan jularyndan, insan ikraryndan tutulur. — dilin kemiji juk-dur, ama kemiji kyrar. — dost fena wakytda bilinir. — sert sirke kendi kabyna zarar eder. — jorğanyna göre ajağyny uzat. — jemeksiz jatmak borğ ile kalkmakdan eji-dir. — ja dewe ja deweği.

[Lettre d'un soldat turc de Çannakale, dans les Dardanelles, à sa mère]
C'est une lettre de propagagande pour rapprocher Allemands et Turcs. Il y est question de bataille, des Anglais et Français que ce soldat veut rejeter à la mer, de fraternisation avec un soldat allemand qui s'appelle Stein et qui chante l'hymne allemand etc

Çanak -kal' adan bir türk askerinin mektubu.

Anaforta 18 kanun ewwel 1915.
Sewgili anağyğym !

Bilmem, batyrynda-my-dyr? sana son bir mektubumda ingiliz we fransyzlary allahyn iznile jakynda büsbütün kogağağymyzy, hepsini denize atağağymyzy jazmys idim. bak, söiledijim ne kadar doğru eykdy ! bir ğum'a-günü şabahy idi.
zabytymyz jeni bir huğuma hazyr olmamyzy bizlere sert we kalyn bir sesle emr eiledi. sabah namazjmy toplarymyzyn bombardemany ile kyldyk. toplarymyz düsmanyn mewzi'lerini toz we dumana boğdukdan sonra birdenbire her köseden huğum borusu isidildi. biz derhal siperlerimizden basymyzy cykardyk. allah ! allah! dejerek huğuma kojulduk. aman, ja rabbi ! o ne güzel we unudulmaz bir dakyka idi ! askerlerimiz her tarafdan juwalaryndan cykmys tepeji asagy doğru koşarak enijorlardy. derken düşmen makinaly tüfe(n)kler ile, karadan atylan we gemilerden şawrylan top gülleleri ile üzerimize jağmur gibi kursun jağdyrmağa baslady. halbuki biz "ölmek war, dönmek jok !" dejerek we kursuna gülleje hiç  bir sei'e aldyrmajarak ileriledik, düşmenin handaklaryna (sprich hendeklerine) atladyk. iste bu dakykadaki manzara hic ta'rif edilemez ! biz silah arkadaslarymyzle "allah ! allah !" deje, süngülerle, jumruklarla, dipliklerle, tepme ile, düşmeni öile bir paraladyk-ki handak (hendek) düsmenin lesleri ile doldu we her taraf kana bojandy. ikinği handakda-da (hendekde-da) jine jüzlerğe ingiliz we fransyzy gebertdik.

derken düsmen dört tarafdan kaçmağa baslady. lakin domuzlar ne kadar-da çabuk kacyjorlar! fekat kacmak para etmez ; zira gideğekleri jer deniz-dir. biz-da derhal arkalaryna kojuldıık. önümüze geleni tutduk, esir etdik. kaçmak istejeni jumrukla, dipcikle jere dewirdik. bize wurmak istejeni derhal öldürdük, iste bu dakykada idi-ki şağ kolumdan kan akdyğyny hiss etdim. mejer bir kara ingiliz beni arkamdan hanğerle jaralamys. jüzümü ona cewirdim we anladym-ki bana ikinği bir hanğer şaplamak istejor. şol elimi kaldyrup kafasyna bir dipçik wurmak istedim, lakin buna muwaffak olamadan kara ingiliz kesilmiş tawuk gibi jere juwarlanub geberdi. anağyğym ! onu arkadan kim öldürdü bilirmisin? dostlarymyzdan şary şacly, mawy  gözlü, kalyn kemikli, iri we kuwwetli bir alaman askeri ! o bana anlajamadyğym bir seiler söiledikden sonra ellerimizi şykarak selamlasdyk we öpüsdük.
ismi-da Stein ! o-da alnyndan hafifğe jaralanmys, jüzü we alny kan icinde! fekat jarasyna benim gibi hic aldyrdyğy jok! ben bu gün alty rengii ingiliz ile üc fransyz tepeledim. dostum Stein-da zann edersem jedi ingilizin hakkyndan gelmiş. — tam bu esnada idi-ki her köseden türküler cağyrylmağa baslandy. mejer düşmen kamilen toprağymyzdan koğulmus. bu türküler-da sewinğ alameti ! biz-da bu sewinğe iştirak etdik we türkü cağyrmağa basladyk. ben milli marsymyzy ötmeje, dostum Stein-da kalyn bir sesle "Deutschland, Deutschland!" deje galiba kendi milli marsyny ötmeje baslady, bundan sonra dijer silah arkadaslarymyzle beraber ordu mahallyne geldik we jaralarymyzy - güzelğe şardyrdyk. anağyğym! şimdilik sana bu kadar jazyjorum. jaramyn eji olmasy icün beni Istanbola göndereğekler. burada kalmak we şol elimle düşmene karsy durmak icün zabytyme cok jalwardym, fekat zabytym eji olub daha güzel ğeng etmek icün beni Istanbola gönderteğek. lakin sana reğa ederim, jaralandym deje düsünüb durma! bil'akis allaha du'a et-ki bir hafta sonra eji olajym-da, ğenub tarafynda bulunan rengli ingilizleri kogmak icün tekrar arkadaslaryma kawusajym. sana, anağyğym, sunu-da söilemek isterim : sajed ileride sehid olursam, karymy, oğlum Osmany we seni allaha emanet edijorum. benim icün hic gam jemejiniz ! watanymyzy, milletimizi we dinimizi kurtarmak icün burada, san we namus meidanynda düşmenle carpysmak we, iğab ederse, ölmek sen-da bilirsin-ki bizim icün en mukaddes bir wazife-dir. we allah-i-te'ala bunu bize Kur'ân-i-kerimde bir cok defa emr eilemis-dir. bu defalyk senin ellerinden we karymyn, oğlumun-da gözlerinden öperim. sewgili anagygym !
oglun Mustafa

 

 


***********

In den folgenden Blättern, die den sich der schönen Sprache der Osmanen Widmenden im Lesen türkischer Handschrift bilden wollen , hat der erste der Unterzeichneten lediglich als Ausführer der Umschrift zu gelten. Hingegen ist der zweite von ihnen der Schreiber des Grundtextes und zugleich auch der Verfasser der in das Studium des türkischen Ryk'a einführenden Aufstellungen sowie der Verfasser der Schlussnumroer des Heftes, die sich als Brief eines bei Anaforta kämpfenden Türken an seine Mutter gibt ; bei den übrigen Nummern tritt er als Auswähler auf. Über das Verhaltnis der betreffenden Texte zu ihren Vorlagen sei Folgendes bemerkt :

Die Sprichwörter (zurub-i-emsal) wurden — wo der Auswähler nicht aus eigener Erinnerung schöpfte — in Anlehnung an Nr. VII des Heftchens "Türkische Lesestücke. Zusammengestellt von Hans Stumme" (Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1916) ansgesucht ; so entspricht denn Zeile 8 (von atesden an) bis 16 auf Seite 10 unseres Heftchens reichlich genau den Zeilen 347-370 der genannten — wohlverstanden in Neshi-Druckschrift gegebenen — Lesestücke, öder aber auch den Seiten 11-23 des Schreibvorlageheftes "Türkische Schrift. Ein Übungsheft zum Schreibenlernen des Türkischen von Hans Stumme und St. Tertsakian" (3. Auflage, ebenfalls Hinrichs 1916).

Von den verschiedenen Anekdoten (Muhtelif letifeler) sind die ersten zwölf sowie die zwei letzten (welche eigentlich nur Witzchen sind) der Anekdotensammlung Küllijat-i-letaif von Fal'k Resad (Konstantinopel 1328 der Hidschra) entnommen worden. Die dreizehnte und die vierzehnte dagegen sind zwei Nassreddin - Schwänke; sie werden hier in derselben Fassung mitgeteilt, die sie bei Stumme, T. Les., Zeile 375 — 383, bezw. bei Stumme & Tertsakian, s. 25-29 aufweisen.

Von den Liedern {Türkçe siirler) ist das erste das bekannte Marschlied (Ordu marsy), gedichtet 1908. Die dann folgenden zehn Schnadahüpfeln (Maniler) sind ebenfalls bei Stumme, T. Les. — als Nr. IX daselbst — zu finden; sie entstammen der bekannten Sammlung I. Kunos's: Oszmân-török nepköltesi gyüjtemeny (Budapest 1887 u. 1889). Das wehmütige Lied "In der Fremde" (Jabanda bulunurum) endlich wird hier zum ersten Male veröffentlicht ; es hat zum Verfasser einen im eisigen Norden lebenden Osmanen, der seinen Namen aber durchaus nicht nennen will.

Das Pädagogische Stücklein (Terbijeli bir kyt'a), das nun noch zu erwähnen ist, wurde dem bekannten Lesebuche "Ta'lim-i-kyraet" des Mu'allim Naği entnommen ; auch dieses Stück finden wir bei Stumme, T. Les., nämlich z. 1-23 daselbst ; auch hier hat also der türkische Studien Treibende die beste Gelegenheit Ryk'a und Neshi zu vergleichen !

Der auf Seite 9 einigemale auftretende soll anzeigen, dass die betr. Lautgruppen nur Buchstabenzusammenstellungen ohne  Wortbedeutung sind.

Leipzig, Januar 1916.

Hans Stumme.
Halil Fikret.

 

Sauvegarder
Choix utilisateur pour les Cookies
Nous utilisons des cookies afin de vous proposer les meilleurs services possibles. Si vous déclinez l'utilisation de ces cookies, le site web pourrait ne pas fonctionner correctement.
Tout accepter
Tout décliner
En savoir plus
Unknown
Unknown
Accepter
Décliner
Analytics
Outils utilisés pour analyser les données de navigation et mesurer l'efficacité du site internet afin de comprendre son fonctionnement.
Google Analytics
Accepter
Décliner